Rob Gonsalves (1959 - ) Ảo ảnh

Rob Gonsalves (1959 - )
Magic Realism


ảo ảnh

Magic Jiagsaw Puzzle - 1991
ảo ảnhHere Comes The Flood - 1994


----
ảo ảnh
Still waters - 1994
ảo ảnh

Autumn cycling optical illusion - 1994
-----


ảo ảnh
Carved In Stoneảo ảnh
Medieval Moonlight


--

ảo ảnh
pulling strings - 1998


-----
ảo ảnh

The Mosaic Moat - 1998
ảo ảnh
On The Upswing - 2001
----ảo ảnh

Bedtime Aviation 2001
-----ảo ảnh
Making Waves
-----
ảo ảnh
Table Top TowersCác tác phẩm trên đều thể hiện bằng màu Acrylic trên Canvas (vải bạt). Màu sắc trong sách tươi và sáng hơn thế này nhiều. Do hình trên mạng chỉ (tạm thời) tìm được có thế ảo ảnh Cách dùng màu sắc này nhìn làm mình nhớ đến mấy hình minh họa trong sách từ vựng tiếng Anh của Oxford ảo ảnh


(1951 - )
Anamorphoses

ảo ảnh

A Magically Portrait Of Jules Verne On The Mysterious Island, Etching (bản khắc Axit) 1983

ảo ảnh


The Well, Etching 1998

 

Xem thêm tại Day ve tre em