Sản phẩm đất nặn

Làm quen với không gian 3 chiều qua việc tạo hình với đất nặn:

Đây là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất đối với trẻ, qua việc tự mình tạo ra các vật bằng đất nặn giúp trẻ tìm hiểu, khám phá và thể hiện một cách sinh động những gì chúng nhìn thấy trong thế giới xung quanh, những gì làm trẻ rung động mạnh mẽ và gây cho chúng những rung động xúc cảm, tình cảm tích cực.

20130614 104219

Sản phẩm đã hoàn thành

c

20130614 111137 copy

20130614 111401 copy