Tính khoa học trong mỹ thuật - Chương 2

Salvador Dalí (1904-1989)
Visual Surprise
Một họa sĩ Tây Ban Nha vĩ đại của trường phái Siệu thực. Ông bị mê hoặc bởi những mưu mẹo về thị giác và ảo ảnh.

Xuyên suốt những tác phẩm huyền ảo và lập dị của mình, ông đã "thí nghiệm" với những hình ảnh ấn dụ mà trong đấy ý nghĩa của bức tranh có thể được nhìn nhận theo nhiều hơn 1 cách. Từ năm 1929 đến 1940, Dalí đã có khoảng 33 bản phác thảo và tranh vẽ dựa trên những hình ảnh ẩn dụ hoặc hình tượng mơ hồ, nhập nhằng. Ứng dụng của những hình ảnh và yếu tố gây bất ngờ được tập trung thành 1 phần của Chủ Nghĩ Siêu Thực, tức là những tác phẩm được đưa ra dưới đây chỉ là 1 "kiểu" sáng tác trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của ông. (....)Tính khoa học trong mỹ thuật
Paranoac Visage, 1935, Oil on canvas
----
Tính khoa học trong mỹ thuật

The great paranoiac 1936
----
Tính khoa học trong mỹ thuật

Apparition of Face and Fruit Dish 1938, oil on canvas


-----
Tính khoa học trong mỹ thuật
Disappearing Bust Of Voltaire, 1941, Oil on canvas
-----
Tính khoa học trong mỹ thuật
Metamorphosis of Narcissus 1936-1937


 

Xem thêm tại Day ve tre em