tranh chấm điểm

Tranh vẽ bằng điểm chấm là một loại hình sáng tạo được các bạn nhỏ rất yêu thích, đây cũng là hình thức vẽ đòi hỏi sự chính xác và sụ tính toán phối màu sắc phong phú để tạo nên một bức tranh rực rỡ màu sắc.

Untitled-1 copy copy copy copy copy copy copy copy copy

2 copy copy copy copy copy