tranh đất sét

Tranh đất sét là tranh vẽ và màu được thể hiện bằng chất liệu đất sét, đây cũng là một bài học để các bé thử những chất liệu sáng tạo khác ngoài màu vẽ để tăng sự sáng tạo của các bạn nhỏ

2013-09-27 16.15.56

2013-09-27 16.16.48