Tranh màu nước

Tranh vẽ bằng màu nước là một bước phát triển của các bạn nhỏ so với tranh màu sáp và màu dạ. Màu nước đòi hỏi nhiều hơn đến sự tính toán và phát triển màu sắc trong một bức tranh đẹp

Hình ảnh các bé thích thú trong buổi học màu nước của khóa cầu vồng nghệ thuật 1: dành cho lứa tuổi từ 4-7 tuổi

20130618 175422

Tác phẩm của các bạn sau khi hoàn thành

th5 copy

tong hop 1 copy copy copy

Buổi học màu nước của khóa cầu vồng nghệ thuật 2: dành cho các bạn từ 9 - 13 tuổi

20130605 151155

Untitled-1 copy copy copy