tranh vẽ chân dung

Vẽ chân dung đòi hỏi học sinh phải có trí nhớ và tưởng tượng tốt để có thể phác họa ra được nhân vật cụ thê, đó có thể là ông bà cha mẹ hay một nhân vật phim ảnh mà bé yêu thích

7hz3 gppS3X0mjNaZenJkZhRFB0yye0HeIKs85ePfDg   h9tA2kMrZEwOJFPvzk-lwXtL4Gu0lkM2HNGdrLFAVCU 9ay53CxERkj6S32aJvnC1GIw-Itf9BSE9Loawzlzv A c copy copy copy

d