tranh vẽ theo đề tài

Tranh vẽ theo đề tài là tranh các bạn nhỏ sẽ thực hiện sáng tạo trên đề tài mà cô giáo đề ra, có rất nhiều chủ đề phong phú cho các bạn nhỏ sáng tác và thể hiện khả năng hội họa của mình.

3M-taLgABaAUWyeZkqatuKElMJ4j0Br72cXAUySzccM copy

2013-08-31 12.23.41

2014-01-20 11.05.05