tranh vẽ trang trí

Tranh trang trí là tranh có họa tiết mang tính trang trí, đây là những bài học rất bổ ích cho các bé để các bé biết phối hợp màu sắc một cách sáng tạo, và đây cũng là bài học nền tảng và quan trọng cho tư duy thẩm mỹ của các bé sau này.

3-7zbOk2rzsjwoFNS22zMuh5Jta9nJ5OFh4CGnYMjkI

Trang trí hình tròn

Gwc 0IlUed0Kim2tbSA XOlTEHygOYiB3Lkv7bF eco

Trang trí con cá

92HnIjCRq4JiVSUAag7v4R1y2lk rv0YoUQMi9kT5Ww

Trang trí chữ

h8giS9JIxVaKmDJSEAVh42T67Lsxjdu1XYLect0oTWo

Tranh có họa tiết trang trí

q3qYYXsvRX pKXGuv7WS2rJ-GARaRimcwyn9KSYWnEk

Tranh có họa tiết trang trí